4 & 6 N Main ST, Salem, NH 03079 – RE/MAX Shoreline