White Mountain HWY, Milton, NH 03851 – RE/MAX Shoreline